festival Trama

El programa del Festival, basat en música d’arrel tradicional de les muntanyes, inclou la participació d’artistes de totes les contrades, tant a nivell de Catalunya, de l’estat Espanyol com d’Europa, donant una gran importància als grups ubicats al territori català, sent aquests últims un tant per cent molt elevat de la programació.